Περιεχόμενο του Προγράμματος:

Ημέρα 1η
 
Επιδράσεις των πρακτικών διαχείρισης σκίασης στην αμπελοκαλλιέργεια σε θερμά κλίματα

Αμπελουργικές επιδόσεις της ποικιλας Ξυνιστέρι και Μαραθεύτικο στην Κύπρο

Σύγκριση κυπριακών ποικιλιών με συνήθεις γαλλικές ποικιλίες

Δοκιμές άρδευσης λεκάνης και πεδίου σε κοιλότητες εδάφους

Προφίλ εδάφους στη δοκιμή πεδίου και εκτίμηση της κατανομής των ριζών.

Γευσιγνωσία και συζήτηση των οίνων που προέρχονται από ερευνητικές δοκιμές
 
Συζήτηση για βασικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι παραγωγοί αμπέλου και οίνου
 
 
Ημέρα 2η

Πρόβλεψη πρώιμης απόδοσης στους αμπελώνες
Στρατηγικές πρόβλεψης στις αρχές της σεζόν με ανάλυση ανατομής οφθαλμών και εποχικών εικόνων.
 
Αειφόρες πρακτικές διαχείρισης αμπελώνων
Βασικές πρακτικές από οργανικές και βιοδυναμικές μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στην Αυστραλία και πώς μπορούν να εφαρμοστούν σε κυπριακούς αμπελώνες.
 
Ψηφιακά εργαλεία για την παρακολούθηση αμπελώνων
Ψηφιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας για τη μέτρηση της απόδοσης των αμπέλων, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων εδάφους και μετρήσεων με drones και με δορυφορικές εικόνες.
 
Γευσιγνωσία αυστραλιανών οίνων
Πώς παράγονται επιλεγμένα αυστραλιανά κρασιά τόσο από πλευράς στρατηγικών διαχείρισης των αμπελώνων όσο και από πρακτικές οινοποίησης.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο Γνώσεων:
Να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των αμπελοοινικών επιδόσεων της ποικιλίας ξυνιστέρι και μαραθεύτικο με τα αποτελέμσματα πειραμάτων στο πανεπιστήμιο της Αδελαϊδας.
Να συγκρίνουν τις κυπριακές ποικιλίες με τις συνήθεις γαλλικές ποικηλίες.
Να αναγνωρίζουν τις εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας και εικόνων από δορυφόρους και drones στην μέτρηση επιδόσεων των αμπελώνων
Σε επίπεδο Δεξιοτήτων:
Να εφαρμόζουν πρακτικές σκίασης της αμπέλου
Να προβλέπουν την πρώιμη απόδοση του αμπελώνα
Να εξετάζουν το προφίλ του εδάφους και να αξιολογούν την κατανομή της ρίζας της αμπέλου
Να αξιολογούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των οίνων και να τα συνδέουν με τα χαρακτηριστικά του εδάφους
Να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αυστραλιανών οίνων και να τα συγκρίνουν με τα χαρακτηριστικά των οίνων της Κύπρου
Σε επίπεδο Στάσεων:
Να υιοθετήσουν στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης των αμπελώνων
Να εντάξουν τους οίνους της Κύπρου στο παγκόσμιο οινικό πεδίο