Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Επαγγελματική Υγεία: Βλαπτικοί παράγοντες υγείας και επιτήρηση υγείας" έχει ως σκοπό την ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος επιτήρησης της υγείας στις επιχειρήσεις και οργανισμούς ώστε να διασφαλίζεται η ευημερία και η ποιότητα ζωής των εργαζομένων και ένα υγιές μέλλον, όπως ρητά ορίζεται στους Κανονισμούς περί επιτήρησης της υγείας του 2017, Κ.Δ.Π. 330/2017.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Εργοδότες ή εκπροσώπους τους, Συμβούλους Ασφάλειας και Υγείας, Αντιπρόσωπους Ασφάλειας, Σύμβουλους ασφάλειας και υγείας παροχής Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) καθώς και σε πρόσωπα που προορίζονται να αναλάβουν τον ρόλο του Λειτουργού Ασφάλειας

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση:


 Να ταξινομούν τους βλαπτικούς παράγοντες και να αναγνωρίζουν την επιδράσή τους επί της ανθρώπινης υγείας
 Να ερμηνεύουν την συμπεριφορά των εργαζομένων και να αναλύουν τις αγχογόνες καταστάσεις που διαμορφώνουν την συμπεριφορά τους
 Να αναλύουν τις θέσεις εργασίας και να προτείνουν βέλτιστες εργονομικές πρακτικές πρόληψης μυοσκελετικών παθήσεων.
 Να ερμηνεύουν τις επιδράσεις των περιβαλλοντικών ρύπων επί της ανθρώπινης υγείας
 Να επιλέγουν τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας και ν
α ελέγχουν την αποτελεσματική εφαρμογή τους
 Να καταρτίσουν σχέδιο επιτήρησης της υγείας στην επιχείρηση/οργανισμό τους
 Να συντάσσουν γραπτή μελέτη εκτίμηση επικινδυνότητας για χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς, εργονομικούς και εγκάρσιους βλαπτικούς παράγοντες
 Να καλλιεργήσουν κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας
 Να επιβλέπουν και να προστατεύουν την υγεία των εργαζομένων

Ως Πρόγραμμα Μικτής Μάθησης περιλαμβάνει:
• Κατά πρόσωπο εκπαίδευση, διάρκειας 49 ωρών και ασύγχρονη ηλεκτρονική μάθηση (eLearning) η οποία παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας www.quintessenceLMS.org
• Μάθηση με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κινητής τηλεφωνίας, με την εφαρμογή Moodle Mobile.

Οι τεχνικές κατάρτισης που εφαρμόζονται περιλαμβάνουν διαλέξεις/εισηγήσεις
, συζήτηση, εργασίες σε ομάδες, υπόδυση ρόλων, καταιγισμό ιδεών, πρακτικές και θεωρητικές ασκήσεις, προβολή, επίδειξη, ερωτήσεις – απαντήσεις.

Περιεχόμενο του Προγράμματος:
1.Αρχές Επαγγελματικής Υγείας
2. Eργονομία - Μυοσκελετικές παθήσεις
3. Εργονομία - Ψυχοσωματικοί κίνδυνοι
4. Χημικοί και Βιολογικοί Παράγοντες
5. Φυσικοί παράγοντες
6. Βασικές αρχές ελέγχου της περιβαλλοντικής ρύπανσης
7. Μέσα ατομικής προστασίας


Ομιλητής του προγράμματος είναι ο Δρ Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης, MD, SM, ScD, Ιατρός Εργασίας. Ο Δρ Ελπιδοφόρος Σωτηριάδης είναι  απόφοιτος του πανεπιστημίου Χαρβαρντ με πλούσια εργασιακή και διδακτική εμπειρία στα θέματα της επαγγελματικής υγείας. Μετά την αποχώρησή του από τις ΗΠΑ, εργάστηκε για ένα έτος στο Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας της Ελλάδας και από το 2005 διαμένει μόνιμα στην Κύπρο και εργάζεται ως Ιατρός Εργασίας – Eπιδημιολόγος. Είναι συνεργάτης σε διάφορους οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου του Αμερικανικού Ιατρικού Κέντρου, του Αρεταίειου Νοσοκομείου, του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας και άλλων οργανισμών. Διδάσκει «Υγιεινή της Εργασίας» στη Νοσηλευτική Σχολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, «Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας» στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 
 Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε την  ανακοίνωση του σεμιναρίου καθώς επίσης την  ιστοσελίδα της Quintessence.