Με το πέρας του προγράμματος, οι οινοποιοί θα είναι σε θέση:
  • Να παρεμβαίνουν στα κρίσιμα στάδια της ωρίμανσης του σταφυλιού προς βελτίωση της ποιότητας του οίνου 
  • Να επιτυγχάνουν άριστη διαύγαση του χυμού και εκχύλιση ποιοτικών συστατικών στον οίνο με εξειδικευμένα ένζυμα 
  • Να επιτυγχάνουν βέλτιστη βιωσιμότητα των ζυμών προς διασφάλιση άριστων αποτελεσμάτων ζύμωσης. 
  • Να επιτυγχάνουν προστασία των αρωμάτων των οίνων και να αποτρέπουν την αλλοίωση του χρώματος των λευκών και ερυθρών οίνων.
  • Να εφαρμόζουν τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών επί εξειδικευμένων ζυμών για συγκεκριμένους τύπους οίνων 
  • Να αποτρέπουν αύξηση της πτητικής οξύτητας στον χυμό 
  • Να εφαρμόζουν επιτυχημένες πρακτικές που αναπτύχθηκαν κατά τις τελευταίες έρευνες για την μηλογαλακτική ζύμωση. 
  • Να προστατεύουν τους οίνους με βιολογικές εφαρμογές από τον βρετανομύκητα. 
  • Να επιφέρουν μείωση της περιεκτικότητας διαλυμένου οξυγόνου με συγκεκριμένη αδρανοποιημένη ζύμη.