Η Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας και οι σχετικοί Κανονισμοί (Κ.Δ.Π.198/2009) ορίζουν ρητά ότι κάθε εργοδότης οφείλει να παρέχει κατάλληλες διευκολύνσεις και να εκπαιδεύει το προσωπικό του σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.

Ο Εργοδότης οφείλει να ορίζει τους εργοδοτούμενους του που θα είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις Πρώτες Βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από πρόσωπα που βρίσκονται στα υποστατικά του (Κανονισμός 7, παράγραφος 2, εδάφιο α) , και οι εν λόγω εργοδοτούμενοι να λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση και να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεσή τους ο κατάλληλος εξοπλισμός ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κίνδυνους της εγκατάστασης (Κανονισμός 7, παράγραφος 2, εδάφιο β).

Η Quintessence Enterprises Ltd, εγκεκριμένη από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ως παροχέας προγραμμάτων κατάρτισης στις Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία, παρουσιάζει το πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην εργασία» διάρκειας 18 ωρών.

Οι τεχνικές κατάρτισης που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα είναι η κατά πρόσωπον εκπαίδευση, πρακτικές ασκήσεις παροχής Πρώτων Βοηθειών σε κούκλα, χρήση ειδών πρώτων βοηθειών. Περαιτέρω, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσω της πλατφόρμας eQuintessence να συζητούν και να επιλύουν ασκήσεις και προβλήματα.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα, στην οποία θα αποκτήσουν πρόσβαση οι συμμετέχοντες, περιλαμβάνει σε ασύγχρονη μορφή, εκπαιδευτικό υλικό σε παρουσιάσεις και/ή κειμένα, ασκήσεις και οπτικοακουστικό υλικό σε μικροβίντεο και ασκήσεις.

Επίσης κατά την εκπαίδευση γίνεται επίδειξη για τη λειτουργία και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (A.E.A)

Το καθαρό κόστος του σεμιναρίου για τους δικαιούχους της ΑνΑΔ ανέρχεται στα €144.00.