Η μεταφορά Ραδιενεργών αγαθών και αντικειμένων αποκτά όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως εκ των κινδύνων οι οποίοι εγκυμονούν ως επίσης και εκ των αυξημένων ποσοτήτων που μεταφέρονται λόγω της διαφοροποίησης στους τομείς της ενεργειακής ανάπτυξης. Οι οδηγοί οι οποίοι μεταφέρουν ραδιενεργές ουσίες και αντικείμενα πρέπει να διαθέτουν ειδική κατάρτιση για τα ραδιενεργά και ειδική άδεια για τα ADR πέραν από την βασική.

Περιεχόμενο του προγράμματος:

 

  • Οι ιδιότητες και οι κίνδυνοι της ιονίζουσας ακτινοβολίας
  • Μονάδες μέτρησης, ακτινοπροστασία, κανονισμοί κατά την μεταφορά
  • Διάφοροι τύποι ραδιενεργών υλικών
  • Τύποι συσκευασιών και απαιτήσεις συσκευασίας
  • Προστασία από τις επιδράσεις της ακτινοβολίας
  • Σήμανση και επισήμανση συσκευασιών και οχημάτων
  • Έγγραφα μεταφοράς
  • Ευθύνες εμπλεκομένων στην μεταφορά ραδιενεργών ουσιών