Η έγκαιρη παροχή προγραμμάτων στους επαγγελματίες οδηγούς θα διευκολύνει τους οδηγούς αφενός να προετοιμαστούν κατάλληλα για την ανανέωση του ΠΕΙ τους και τα ΕΚΚΟ αφετέρου για να προσφέρουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά προγράμματα.

Όσοι οδηγοί κατέχουν άδεια οδήγησης φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους πέραν των 3,5 τόνων (ημιφορτηγά) ή λεωφορείων πέραν των 8 θέσεων (minibus) πρέπει να κατέχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Η εξασφάλιση ΠΕΙ γίνεται κατόπιν παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων διάρκειας 35 ωρών σε Εγκεκκριμένα Κέντρα Κατάρτισης Οδηγών (ΕΚΚΟ).

Μέσα στην τρέχουσα πενταετία όλοι οι οδηγοί που κατέχουν ΠΕΙ πρέπει να φροντήσουν να εκπαιδευτούν σε ΕΚΚΟ με προγράμματα διάρκειας 35 ωρών.

Η θεματολογία των προγραμμάτων καθορίζεται στη νομοθεσία και τα ΕΚΚΟ οργανώνουν τα προγράμματά τους ώστε να ικανοποιούν παράλληλα και τις ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης, ανπάπτυξης και ανέλιξης των οδηγών.

Οι εκπαιδευτές των ΕΚΚΟ πρέπει να είναι αρκούντως εκπαιδευμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ανάπτυξης και επαγγελματικής ανέλιξης των οδηγών.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες εκπαιδευτές και διευθυντικά στελέχη των ΕΚΚΟ θα είναι σε θέση να ετοιμάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα κατάλληλα δομημένα για τις ανάγκες των επαγγελματιών οδηγών και να δραστηριοποιηθούν άμεσα στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.