Όσοι οδηγοί κατέχουν Άδεια ADR για να μεταφέρουν οδικά Επικίνδυνα Εμπορεύματα σε συσκευασίες δεν εξουσιοδοτούνται να μεταφέρουν τέτοια εμπορεύματα σε βυτία παρά μόνο άν εξασφαλίσουνΆδεια ADR για Βυτία.

 

Για την εξασφάλιση της Άδειας ADR για Βυτία οι οδηγοί πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα ειδικής εκπαίδευσης για τα βυτία  και στη συνέχεια να παρακαθίσουν εκ νέου σε εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ).