Η Quintessence Enterprises Ltd ως εξουσιοδοτημένος Φορέας Επαγγελματικής Κατάρτισης Συμβούλων Ασφαλείας ADR (αρ. έγκρισης Φ.Ε.Κ.Π.Ο. 03/14), παρουσιάζει σεμινάριο με θέμα τη Εκπαίδευση Συμβούλων Ασφαλείας ADR για Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Το πρόγραμμα παρουσιάζει ο Ευσέβιος Χατζηκώστας, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ Επιπέδου 3 (E000299) και Ofqual Level 3 Award in Education and Training. Ο Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι εγκεκριμένος από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ως Εκπαιδευτής Πληρωμάτων Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων καθώς και ως Εκπαιδευτής Συμβούλων Ασφάλειας ADR.

Με την παρακολούθηση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν επαρκώς τους κινδύνους που ενέχει η μεταφορά επικινδύνων εμπορευμάτων, τους νόμους, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις που εφαρμόζονται και γενικά θα διαθέτουν το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων για να επιτύχουν στις εξετάσεις Συμβούλων Ασφαλείας ADR και στη συνέχεια να ασκούν τα κα-θήκοντα του συμβούλου όπως αυτά περιγράφονται στην νομοθεσία ADR.

Προϋποθέσεις υποψηφίων Συμβούλων Ασφάλειας ADR του Τμήματος Οδικών Μεταφορών:
Κάτοχοι πτυχίου στις θετικές επιστήμες
Εμπειρία στον τομέα της μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων
Επαγγελματική κατάρτιση που τεκμηριώνεται με συμμετοχή σε κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε φορέα επαγγελματικής κατάρτισης συμβούλου ασφαλείας διάρκειας 35 ωρών
Επιτυχία στις εξετάσεις.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ