Όσοι οδηγοί κατέχουν άδεια οδήγησης φορτηγών οχημάτων μικτού βάρους πέραν των 3,5 τόνων (ημιφορτηγά) ή λεωφορείων πέραν των 8 θέσεων (minibus) πρέπει να κατέχουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Η εξασφάλιση ΠΕΙ γίνεται κατόπιν παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων διάρκειας 35 ωρών σε Εγκεκκριμένα Κέντρα Κατάρτισης Οδηγών (ΕΚΚΟ).

Μέσα στην τρέχουσα πενταετία όλοι οι οδηγοί που κατέχουν ΠΕΙ πρέπει να φροντήσουν να εκπαιδευτούν σε ΕΚΚΟ με προγράμματα διάρκειας 35 ωρών.

Η θεματολογία των προγραμμάτων καθορίζεται στη νομοθεσία και τα ΕΚΚΟ οργανώνουν τα προγράμματά τους ώστε να ικανοποιούν παράλληλα και τις ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης, ανπάπτυξης και ανέλιξης των οδηγών.

Οι εκπαιδευτές των ΕΚΚΟ πρέπει να είναι αρκούντως εκπαιδευμένοι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ανάπτυξης και επαγγελματικής ανέλιξης των οδηγών.


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΙΟ ΚΑΤΩ