Μέσα από αυτό το πρόγραμμα οι οινοποιοί είχαν την ευκαιρεία και έχουν έρθει σε επαφή με νέα στοιχεία που θα παρουσιαστούν στο πρόγραμμα, σχετικά με τη διαδικασία παλαίωσης και το πόσο σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το βαρέλι αλλά και τα χαρακτηριστικά του βαρελιού στο τελικό προϊόν. 

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην αναγνώριση των λεπτών οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των οίνων και στην αναβάθμιση της ποιότητάς τους με σκοπό την υπεροχή και τη διάκρισή τους έναντι των οίνων του ανταγωνισμού στην τοπική αλλά και στη διεθνή αγορά. 
 

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα και Τρίτη 11&12/05/2015 στο Ξενοδοχείο Ajax στη Λεμεσό, 8:30-17:15. Στις μέρες που ακολούθησαν του σεμιναρίου, ο εμπειρογνώμονας,  πραγματοποιήσει επισκέψεις στα οινοποιεία για να παρακολουθήσει την εξέλιξη των οίνων της τρέχουσας οινοποιητικής περιόδου καθώς και των οίνων παλαίωσης.

Δείτε την ανακοίνωση και το πρόγραμμα του σεμιναρίου για περισσότερες λεπτομέρειες.