Η χρωματογραφία αποτελεί μια από τις πιο ευρέως εφαρμοζόμενες μεθόδους διαχωρισμού και χημικής ανάλυσης. Οι τεχνικές χρωματογραφίας βελτιώνονται με την εξέλιξη της τεχνολογίας και οι παράμετροι που καθορίζουν την ικανότητα διαχωρισμού της χρωματογραφικής στήλης οδηγούν ολοένα και σε πιο ακριβή αποτελέσματα.