eLearning ׀ LinkeIn ׀   facebook ׀   Twitter ׀    Scribd ׀   Eshop

Quintessence Logo
You are here:    Services    Previous Seminars

Previous Seminars

20, 27 Απριλίου, 04, 11 & 18 Μαΐου 2018
Ευσέβιος Χατζηκώστας
QE70
Σκοπός του Προγράμματος

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

Για να τεκμηριώνετε την πολύ καλή γνώση της ευρωπαϊκής και κυπριακής νομοθεσίας και πολιτικών που διέπουν τα θέματα της Επαγγελματικής Αασφάλειας και Υγείας, όπως απαιτείται να γνωρίζουν όσοι κατέχουν ή ενδιαφέρονται να αποκτήσουν το προσόν του Συμβούλου Ασφάλειας και Υγείας για Παροχή Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.
28 Φεβρουαρίου, 07, 14, 21, 28 Μαρτίου, 04 & 11 Απριλίου 2018
Ευσέβιος Χατζηκώστας, Παναγιώτης Λοϊζιάς, Κυριάκος Κυριάκου
QE84
29 & 30 January 2018
Dominique Delteil
Limassol
The agenda of this seminar is about the winemaking practices in Mediterranean climates and conditions. 
The seminar and workshop are delivered by Dominique Delteil, Master in Viticulture and Oenology, a distinguished International Wine Consultant and wine research and development scientist. The new international practices from the veraison of vines to the ageing of wines are discussed based on the latest research and development studies most of which are the result of his own R&D studies.

TOPICS ON THE AGENDA
 • Treatment of wine at the beginning of veraison
 • Juice clarification and extraction of quality components 
 • Chitosan derivates 
 • Reduction of SO2 in wines
 • Improving yeast viability
 • Yeast nutrient concepts
 • Protection of flavour and prevention of browning of white/rose wines.
 • Selection and research projects of specific yeast for specific wine styles. 
 • Avoiding increased volatile acidity in juices
 • Malolactic fermentation, various types of bacteria, various wine styles and tannic intensity
 • Protecting wine by organic application (Chitosan derivate) from bretanomyces
 • Reducing content of dissolved oxygen in wine
21,28 Νοεμβρίου 2017, 05, 11, 19 Δεκεμβρίου 2017, 03 και 10 Ιανουαρίου 2018
Ευσέβιος Χατζηκώστας, Παναγιώτης Λοϊζιάς, Κυριάκος Κυριάκου
QE84

Σκοπός του Προγράμματος

 

Γιατί να παρακολουθήσετε αυτό το πρόγραμμα;

 

Για να τεκμηριώνετε την απαιτούμενη επάρκεια για να αναλάβετε τον ρόλο του συντονιστή Ασφάλειας στο στάδιο της μελέτης και/ή στο στάδιο της εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων, όπως ορίζεται στους περί προσωρινών και κινητών εργοταξίων κανονισμούς Κ.Δ.Π. 410/2015,

9, 16 & 23 Νοεμβρίου 2017
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
QE63
29 Σεπτεμβρίου και 06 & 13 Οκτωβρίου 2017
Ευσέβιος Χατζηκώστας
QE63
19, 20 & 21 June 2017
Maurice Ewing (Dr, PhD, FRM)
Nicosia
QE90
16, 23, 30 Μαίου και 6 & 13 Ιουνίου 2017
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
QE71
13, 20, 27 Ιουνίου 2017, 04 & 11 Ιουλίου 2017
Ευσέβιος Χατζηκώστας, Παναγιώτης Λοϊζιάς & Κυριάκου Κυριάκος
QE84
20/09/2017 - 29/11/2017
Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Αριστοτέλης Ζμας, Δημήτριος Τόλης, Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
QE88

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μικτής Μάθησης για απόκτηση επαγγελματικού προσόντος Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 5.
10&11 Απριλίου 2017
Μιχαήλ Κουππάρης
Λευκωσία
QE15
05, 12, 19 Απριλίου & 03, 10 Μαΐου 2017
Ευσέβιος Χατζηκώστας, Παναγιώτης Λοϊζιάς & Κυριάκου Κυριάκος
QE84
9/2/2017 - 27/04/2017
Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Αριστοτέλης Ζμας, Δημήτριος Τόλης, Ευσέβιος Χατζηκώστας
QE88
19/12/2016
Χρ. Νταουσάνη, Μ. Κουππάρης, Αχ. Μιτάκκος
QE83


13, 20/10 & 3, 11, 17/11/2016
Ευσέβιος Χατζηκώστας & Παναγιώτης Λοϊζιάς
Λευκωσία

Η Quintessence Enterprises Ltd διοργανώνει σειρά σεμιναρίων τα οποία καλύπτουν τις θεματικές ενότητες και την ελάχιστη διάρκειά τους ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες όσων υφιστάμενων ή εν δυνάμει Λειτουργών Ασφάλειας που επιθυμούν επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, καθώς επίσης, να εξασφαλίσουν έγκρισή τους από τον Αρχιεπιθεωρητή.

31/8 και 7,14,21&28/9 2016
Ευσέβιος Χατζηκώστας, Έλλη Καδή, Ιάκωβος Ταλιαδώρος
Λεμεσός

QE75

Η Quintessence Enterprises Ltd, εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγλματικής Κατάρτισης, διοργανώνει σεμινάριο για να προετοιμάσει τους υποψήφιους για τις εξετάσεις απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας, να επιτύχουν στις εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Επιχείρηση η οποία εκτελεί οδικές μεταφορέ εμπορευμάτων για λογαριαμό τρίτων έναντι μίσθωσης ή έναντι αμοιβής είναι υποχρεωμένη, με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1071/2009 του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, να κατέχει Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΑΟΜ).

Για την απόκτηση ΑΟΜ, η επιχείρηση πρέπει να πληροί, μεταξύ άλλων, την προϋπόθεση της Επαγγελματικής Επάρκειας (ΠΕΕ).

Η Επαγγελματική Επάρκεια θεμελιώνεται όταν το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που διευθύνουν πραγματικά και μόνιμα τις μεταφορικές δραστηριότητες της επιχείρησης έχουν επιτύχει σε γραπτές εξετάσεις και έχουν εξασφαλίσει το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας στην κατηγορία των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων. Πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας που έχει εκδώσει άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν και στη Δημοκρατία. 

Το ΠΕΕ χορηγείται από την Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ)
 
Η εξεταστέα ύλη που ακολουθεί, είναι αυτή η οποία ορίζεται στο Παράρτημα του Κανονισμού 1071/2009 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΤΟΜ.

Η διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι 35 ώρες και γίνεται σε σύνολο πέντε ημερών. Η έναρξη του προγράμματος γίνεται στις 31/8/2016 και η ολοκλήρωσή του στις 28/9/2016 
6&7 June 2016
Dr Maurice Ewing
Nicosia, The Classic Hotel
Risk and compliance have become global concerns for all types of companies, but especially for banks and insurers. Senior managers, as well as boards of directors, are now held accountable for their knowledge—or lack thereof—of their company’s risk exposure, risk management methods and alignment with compliance requirements.

Overseeing Compliance and Risk for Insurers: Solvency II is a 2-day workshop organized by Quintessence Enterprises Ltd and delivered by Dr Maurice Ewing, a Globally Experienced Risk Executive & Data Science Team Leader, on June the 6th and 7th, 2016 in Nicosia, Classic Hotel.

In this course, the Facilitator helps participants understand the nuances of some important regulatory compliance measures that are still dynamically taking shape in the EU, focusing, as examples, on one of the most significant with respect to the insurance industry: Solvency II.

Our goal is to help participants understand how to develop a compliance and risk oversightstrategy that aligns with the corporate strategy of the business and that addresses compliance and risk management as a means for enhancing the organization’s strength and not as a costly, box-ticking exercise.
23 & 24 June 2016
Petros Florides
Nicosia

QE24

A two-day training course in ISO31001 and Enterprise Risk Management organised by Quintessence Enterprises Ltd and presented by Petros Florides, Chartered FCSI, provides a comprehensive overview and explanation of the major risk areas in enterprises.

The course adresses
Risk Managers,
Business Process Owners,
Business Finance Managers,
Business Risk Managers,
Regulatory compliance Managers,
Project Managers,
persons responsible for information security or conformity within an organization.

The course will focus on how organisations can embed risk management in their strategies, plans and activities. It covers typical risk management frameworks and architectures, how responsibilities should be allocated and how to achieve a risk aware culture. Using practical examples participants will go through a process of how to implement a risk structure in their own organisation.

22, 29/06 & 06, 13, 20/07/2016
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
QE70

Σύμφωνα με τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Νόμους και τους σχετικούς κανονισμούς (Κ.Δ.Π 173/2002), είναι υποχρέωση κάθε εργοδότη να διαθέτει Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων (§4) και να εφαρμόζει κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (§5).

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας στις επιχειρήσεις μπορεί να εκπονείται είτε από Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) είτε από Εξωτερικές Υπηρεσίες (ΕΞΥΠΠ).

Τα μέλη των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) πρέπει να τεκμηριώνουν ικανότητα, κατάλληλη κατάρτιση, πείρα και γνώσεις (§6, εδάφιο 5). Σε κάθε περίπτωση η Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων, σύμφωνα με το Νόμο, πρέπει να είναι "Κατάλληλη".

Στο εδάφιο 1(α) του άρθρου 6 των κανονισμών αναφέρεται ρητά ότι ο εργοδότης "πρέπει να ορίζει έναν ή περισσότερους εργοδοτούμενους για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σε αυτόν για την λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων". Στο εδάφιο 1(β) αναφέρεται ρητά ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει διορισμένος Λειτουργός Ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου, τότε αυτός θα είναι ο ένας ή ένας από τους ως άνω οριζόμενους ΕΣΥΠΠ. Οι ΕΣΥΠΠ πρέπει να είναι επαρκείς σε αριθμό (εδάφιο (3)) και να διαθέτουν επαρκή κατάρτιση, εμπειρία και γνώση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Εδάφιο 4(α)) και θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι ονομαστικά στο Αρχείο Α&Υ (εδάφιο 4(β)

Περαιτέρω, σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση των Κανονισμών για τα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια, τους γνωστούς πλέον ως Κ.Δ.Π. 410/2015", κάθε εργοδότης που αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών που εμπίπουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών για τα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια, μεριμνά ώστε, ( §15) τα πρόσωπα που ορίζει ως Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) (ως ορίζεται στους Κανονισμούς περί Διαχείρισης Θεμάτων Α&Υ (Κ.Δ.Π. 173/2002), πρέπει (α) να έχουν επαρκείς γνώσεις και πείρα στην Α&Υ, (β) να συνεργάζονται με τον Συντονιστή Εκτέλεσης και (γ) να συμβουλεύουν τον εργοδότη τους για σκοπούς εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων που καθορίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα θέματα Α&Υ στην εργασία". Τα ονόματα των προσώπων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ πρέπει να είναι αναρτημένα σε χώρο προσιτό και εμφανή στο εργοτάξιο (§15 (3)).

Το Σεμινάριο "Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και πρόληψης)" είναι σαφώς επικεντρωμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων για να τις καταστήσουν ικανές να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας και να εκπονήσουν τη Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων μέσω δικών τους Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ)

Η εμπλοκή των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης στην εκπόνηση και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων, ιδιαίτερα με τον συντονισμό τους και τη συνεργασία τους με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης, διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη προαγωγή των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στις Επιχειρήσεις και την ανάδειξη του εγγενούς οφέλους που εμπερικλείει.
3, 10, 17, 24 Φεβρουαρίου & 7 Μαρτίου 2016
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
QE70

Σύμφωνα με τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Νόμους και τους σχετικούς κανονισμούς (Κ.Δ.Π 173/2002), είναι υποχρέωση κάθε εργοδότη να διαθέτει Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων (§4) και να εφαρμόζει κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (§5).

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας στις επιχειρήσεις μπορεί να εκπονείται είτε από Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) είτε από Εξωτερικές Υπηρεσίες (ΕΞΥΠΠ).

Τα μέλη των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) πρέπει να τεκμηριώνουν ικανότητα, κατάλληλη κατάρτιση, πείρα και γνώσεις (§6, εδάφιο 5). Σε κάθε περίπτωση η Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων, σύμφωνα με το Νόμο, πρέπει να είναι "Κατάλληλη".

Περαιτέρω, σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση των Κανονισμών για τα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια, τους γνωστούς πλέον ως Κ.Δ.Π. 410/2015", κάθε εργοδότης που αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών που εμπιπουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών για τα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια, μεριμνά ώστε, ( §15) τα πρόσωπα που ορίζει ως Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) (ως ορίζεται στους Κανονισμούς περι Διαχείρισης Θεμάτων Α&Υ (Κ.Δ.Π. 173/2002), πρέπει (α) να έχουν επαρκείς γνώσεις και πείρα στην Α&Υ, (β) να συνεργάζονται με τον Συντονιστή Εκτέλεσης και (γ) να συμβουλεύουν τον εργοδότη τους για σκοπούς εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων που καθορίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα θέμτα Α&Υ στην εργασία". Τα ονόματα των προώπων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ πρέπει να είναι αναρτημένα σε χώρο προσιτό και εμφανή στο εργοτάξιο (§15 (3)).

Το Σεμινάριο "Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και πρόληψης)" είναι σαφώς επικεντρωμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων για να τις καταστήσουν ικανές να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας και να εκπονήσουν τη Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων μέσω δικών τους Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ).
12, 19, 26 Απριλίου, 10&17 Μαΐου 2016
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
QE70

Σύμφωνα με τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Νόμους και τους σχετικούς κανονισμούς (Κ.Δ.Π 173/2002), είναι υποχρέωση κάθε εργοδότη να διαθέτει Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων (§4) και να εφαρμόζει κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (§5).

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας στις επιχειρήσεις μπορεί να εκπονείται είτε από Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) είτε από Εξωτερικές Υπηρεσίες (ΕΞΥΠΠ).

Τα μέλη των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) πρέπει να τεκμηριώνουν ικανότητα, κατάλληλη κατάρτιση, πείρα και γνώσεις (§6, εδάφιο 5). Σε κάθε περίπτωση η Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων, σύμφωνα με το Νόμο, πρέπει να είναι "Κατάλληλη".

Στο εδάφιο 1(α) του άρθρου 6 των κανονισμών αναφέρεται ρητά ότι ο εργοδότης "πρέπει να ορίζει έναν ή περισσότερους εργοδοτούμενους για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σε αυτόν για την λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων". Στο εδάφιο 1(β) αναφέρεται ρητά ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει διορισμένος Λειτουργός Ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου, τότε αυτός θα είναι ο ένας ή ένας από τους ως άνω οριζόμενους ΕΣΥΠΠ. Οι ΕΣΥΠΠ πρέπει να είναι επαρκείς σε αριθμό (εδάφιο (3)) και να διαθέτουν επαρκή κατάρτιση, εμπειρία και γνώση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Εδάφιο 4(α)) και θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι ονομαστικά στο Αρχείο Α&Υ (εδάφιο 4(β)

Περαιτέρω, σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση των Κανονισμών για τα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια, τους γνωστούς πλέον ως Κ.Δ.Π. 410/2015", κάθε εργοδότης που αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών που εμπίπουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών για τα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια, μεριμνά ώστε, ( §15) τα πρόσωπα που ορίζει ως Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) (ως ορίζεται στους Κανονισμούς περί Διαχείρισης Θεμάτων Α&Υ (Κ.Δ.Π. 173/2002), πρέπει (α) να έχουν επαρκείς γνώσεις και πείρα στην Α&Υ, (β) να συνεργάζονται με τον Συντονιστή Εκτέλεσης και (γ) να συμβουλεύουν τον εργοδότη τους για σκοπούς εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων που καθορίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα θέματα Α&Υ στην εργασία". Τα ονόματα των προσώπων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ πρέπει να είναι αναρτημένα σε χώρο προσιτό και εμφανή στο εργοτάξιο (§15 (3)).

Το Σεμινάριο "Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και πρόληψης)" είναι σαφώς επικεντρωμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων για να τις καταστήσουν ικανές να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας και να εκπονήσουν τη Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων μέσω δικών τους Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ)

Η εμπλοκή των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης στην εκπόνηση και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων, ιδιαίτερα με τον συντονισμό τους και τη συνεργασία τους με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης, διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη προαγωγή των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στις Επιχειρήσεις και την ανάδειξη του εγγενούς οφέλους που εμπερικλείει.
29/2, 1/3 & 2/3, 2016
Maurice Ewing, Globally Experienced Risk Executive & Data Science Team Leader
Hilton Cyprus, Nicosia
Course Overview: Many lending institutions across the world are still burdened with a high level of actual or potential non-performing loans or other credit exposures. In these situations, lenders need to maximize their recovery rates and optimize their long term returns, subject to prevailing insolvency laws, the lender’s own capital situation and sometimes to the wider interests of other stakeholders in the firm. 

Course description: In this course we consider the business implications of using internal methods for restructuring loans. Within the context of the EU’s CRDIV/Basel III compliance regime, we take delegates through the process of how loans are meant to be passed through an internal credit ratings system. As this is a technical affair, we employ spreadsheets to demonstrate the implications of this process, comparing it with situations where loans deteriorate in quality. We then outline how loans can be recapitalized and provisioned within this internal ratings framework. Additionally, we provide significant commentary and discussion on the overall implications of these new compliance measures on the business models of banks in Cyprus and the EU in general.

Petros Florides, Chartered FCSI
QE80

6 & 7/04/2016
Petros Florides, Chartered FCSI
Nicosia
A two-day training course in Risk in Financial Services organised by Quintessence Enterprises Ltd and presented by Petros Florides, Chartered FCSI, provides a comprehensive overview and explanation of the major risk areas in financial services. The course is suitable for anybody working in financial services, irrespective of level or discipline.

The course addresses both international and local issues within the sphere of managing risk in financial services, and provides a sound grounding in the principles of the risk management and its role in effective corporate governance. It covers specific techniques used in identifying, reducing and managing operational risk, credit risk, market risk, investment risk liquidity risk.

Quintessence Enterprises Ltd, as an Accredited Vocational Training Centre, awards 14 Continuous Professional Development credits (CPD).

CISI members could manually add the entry into their online CISI CPD Log, and even scan in their certificate of attendance which Quintessence awards to the delegates.

Based on the Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) Circular G2013-01, "Persons registered in the public register shall have 5 CPDs (if registered for the basic examinations) or 10 CPDs (if registered for the advanced examination), for each calendar year". The circular also stipulates that "The professional training courses must concern topics «that fall within the existing legislation on the capital market»"

Based on the 2016 analytical program of CySEC CPD Seminars (as posted in its website), "Risk management and Liquidity management including methodologies for calculation of global exposure (Commitment and VaR), counterparty risk, and issuer concentration risk" as well as other topics relevant to this Risk in Financial Services Seminar, which is in fact the CISI Curriculum the course maybe considered as relevant to the requirements of CySEC.

Petros Florides is an honours graduate in Accountancy, a Chartered Management Accountant, a diploma-holding member of the Institute of Directors and a Certificant of the Institute of Risk Management. He sits on the Ethics & Risk and Human Resource & Training Committees of the Cyprus Investment Funds Association. He is a co-founder of the CISI’s Cyprus National Advisory Council (NAC).

Risk in Financial Services is suitable for risk and compliance teams, branch management, corporate lawyers, finance officers, senior managers of all disciplines and existing and aspiring non-executive directors.

09, 16 & 23/02/2016
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
QE63

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα Πρώτου Βοπηθού στην Εργασία όπως καθορίζεται ως υποχρέωση του εργοδότη στους Περί Ασφάλειας και Υγείας (Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία) Νόμους και Κανονισμούς.

Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για παροχή φροντίδας σε πάρχοντες επαγγελματικών ατυχημάτων και γενικότερα την παροχή πρώτων βοηθειών για την υποστήριξη της ζωής συγγενών, φίλων και συνανθρώπων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς και ενεργού συμμετοχής το οποίο αποτελεί προϋπόθεση ανάληψης καθηκόντων Πρώτου Βοηθού.

18&19 January 2016
Steve Clarke
Limassol
Διήμερο εργαστήριο γευσιγνωσίας σειράς διεθνών οίνων και εργαστηριακή βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους με επιλεγμένες οινοποιητικές ουσίες υπό την καθοδήγηση και την διευκόλυνση του Steven Clarke*.

Ως αποτέλεσμα της δοκιμασίας και γευσιγνωσίας των οίνων θα γίνει συζήτηση επί των οινοποιητικών πρακτικών που ακολουθούνται και που απαιτούνται προκειμένου για τη βελτίωση και αναβάθμιση των οίνων του κάθε οινοποιείου καθώς και για την προσαρμογή τους στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των υφιστάμενων και των εν δυνάμει πελατών των οινοποιειών.

Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου ο Ομιλητής θα επισκευθεί κάθε οινοποιείο ξεχωριστά για να παρατηρήσει τους οίνους και να συζητήσει τις οινοποιητικές πρακτικές με τους οινοποιούς και τους οινολόγους του οινοποιείου.

Σημείωση: Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μπορούν να φέρουν τους δικούς τους οίνους για να γίνει δοκιμή και σύγκριση τους με τους Διεθνής Οίνους.

* Ο Stephen Clarke είναι οινολόγος (University of Adelaide, Australia) και Οινοποιός (Axiom Wines)

Δείτε πιο κάτω τις ενότητες του εργαστυηρίου.
14 & 15 Δεκεμβρίου 2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
QE48

Εκπαιδευτικό Πρόγραμαμμα για την Ασφάλεια και Υγεία στα Χημικά και Μικροβιολογικά Εργαστήρια.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επιστήμονες και σε τεχνικούς που εργάζονται σε εργαστήρια τα οποία βρίσκονται στο στάδιο ή προτίθενται να προβούν στην ανάπτυξη Σχέδιου Ασφάλειας του Εργαστηρίου τους και εκπόνησης γραπτής μελέτης εκτίμησης επαγγελματικής επικινδυνότητας στους χώρους του εργαστηρίου όπως προβλέπετε από τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία Νόμους του 1996 έως 2011.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιστυχούς συμμετοχής το οποίο αποτελεί προσόν για τα στελέχη των εργαστηρίων που αναλαμβάνουν Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης και την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάεκιας και Υγείας και την εκπόνηση της Γραπτής Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων στα εργαστήρια τους.
23 & 30 Νοεμβρίου & 9, 16, 21 Δεκεμβρίου 2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία

QE70

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υπεύθυνους Ασφάλειας και Υγείας που αναλαμβάνουν υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης στην επιχείρησή τους για ανάπτυξη Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας και εκπόνηση μελέτης εκτίμησης κινδύνων.

Με το πέρας της κατάρτισης οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας και να εκπονήσουν την Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων στη δική τους επιχείρηση.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής το οποίο αναγνωρίζεται για σκοπούς παροχής Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης και ταυτόχρονα αποτελεί προσόν για σκοπούς έγκρισης των συμμετεχόντων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους στην Αρμόδια Αρχή, ως Σύμβουλοι Ασφάλειας και Υγείας και για την  παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).

10 & 11 Νοεμβρίου 2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία, Classic Hotel

QE16

Τεχνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για στελέχη εργαστηρίων δοκιμών.

Το πρόγραμμα παρουσιάζει (1) τις παραμέτρους επίδοσης των αναλυτικών μεθόδων και αναλύει τη μεθοδολογία επικύρωσης της καταλληότητάς τους για τη σκοπούμενη χρήση, (2) σειρά μεθόδων διασφάλισης της ποιότητας των εργαστηριακών αποτελεσμάτων και (3) πρακτικοί τρόποι υπολογισμού της αβεβαιότητας των μετρήσεων ο οποίος επιδιώκει επαγγελματική ικανοποίηση από τον τρόπο και το χώρο εργασίας του.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιστυχούς συμμετοχής το οποίο αποτελεί προσόν για τα στελέχη των εργαστηρίων που αναλαμβάνουν την εκτέλεση και/ή τον συντονισμό των εργαστηριακών διεργασιών 

24 Νοεμβρίου, 1 & 8 Δεκεμβρίου 2015
Λευκωσία
Classic Hotel
QE63

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα Πρώτου Βοπηθού στην Εργασία όπως καθορίζεται ως υποχρέωση του εργοδότη στους Περί Ασφάλειας και Υγείας (Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία) Νόμους και Κανονισμούς.

Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για παροχή φροντίδας σε πάρχοντες επαγγελματικών ατυχημάτων και γενικότερα την παροχή πρώτων βοηθειών για την υποστήριξη της ζωής συγγενών, φίλων και συνανθρώπων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς και ενεργού συμμετοχής το οποίο αποτελεί προϋπόθεση ανάληψης καθηκόντων Πρώτου Βοηθού.
18, 27/11, 4, 11 & 18/12/2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
QE25

Εν όψει της ανανέωσης των Πιστοποιητικών Επαγγελματικης Ικανόητατας (ΠΕΙ) των οδηγών, τα Εγκεκριμένα Κέντρα Κατάρτισης Οδηγών (ΕΚΚΟ) μπορούν άμεσα να αρχίσουν να διοργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα που να απευθύνονται στους επαγγελματίες οδηγούς.

Η Quintessence Entreprises Ltd διοργανώνει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα – Βιωματικό Εργαστήριο το οποίο απευθύνεται σε Διευθυντές ΕΚΚΟ και σε Εγκεκριμένους Εκπαιδευτές ΕΚΚΟ για να σχεδιάζουν και να υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία να απευθύνονται στους επαγγελματίες οδηγούς.

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 35 ώρες.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες εκπαιδευτές και διευθυντικά στελέχη των ΕΚΚΟ θα είναι σε θέση να ετοιμάσουν εκπαιδευτικά προγράμματα κατάλληλα δομημένα για τις ανάγκες των επαγγελματιών οδηγών και να δραστηριοποιηθούν άμεσα στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η έγκαιρη παροχή προγραμμάτων στους επαγγελματίες οδηγούς θα διευκολύνει τους οδηγούς αφενός να προετοιμαστούν κατάλληλα για την ανανέωση του ΠΕΙ τους και τα ΕΚΚΟ αφετέρου για να προσφέρουν ποιοτικά και ανταγωνιστικά προγράμματα.
21, 28 Σεπτεμβρίου & 5 Οκτωβρίου 2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
QE63

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα Πρώτου Βοπηθού στην Εργασία όπως καθορίζεται ως υποχρέωση του εργοδότη στους Περί Ασφάλειας και Υγείας (Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία) Νόμους και Κανονισμούς.

Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για παροχή φροντίδας σε πάρχοντες επαγγελματικών ατυχημάτων και γενικότερα την παροχή πρώτων βοηθειών για την υποστήριξη της ζωής συγγενών, φίλων και συνανθρώπων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς και ενεργού συμμετοχής το οποίο αποτελεί προϋπόθεση ανάληψης καθηκόντων Πρώτου Βοηθού.
23 & 30 Σεπτεμβρίου, 7, 14 & 19 Οκτωβρίου 2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία

QE70

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υπεύθυνους Ασφάλειας και Υγείας που αναλαμβάνουν υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης στην επιχείρησή τους για ανάπτυξη Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας και εκπόνηση μελέτης εκτίμησης κινδύνων.

Με το πέρας της κατάρτισης οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας και να εκπονήσουν την Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων στη δική τους επιχείρηση.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής το οποίο αναγνωρίζεται για σκοπούς παροχής Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης και ταυτόχρονα αποτελεί προσόν για σκοπούς έγκρισης των συμμετεχόντων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους στην Αρμόδια Αρχή, ως Σύμβουλοι Ασφάλειας και Υγείας και για την  παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).

8,15 Οκτωβρίου & 5,12 & 19 Νοεμβρίου 2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Ξενοδοχείο Classic Λευκωσία

QE70

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για υπεύθυνους Ασφάλειας και Υγείας που αναλαμβάνουν υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης στην επιχείρησή τους για ανάπτυξη Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας και εκπόνηση μελέτης εκτίμησης κινδύνων.

Με το πέρας της κατάρτισης οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας και να εκπονήσουν την Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων στη δική τους επιχείρηση.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής το οποίο αναγνωρίζεται για σκοπούς παροχής Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης και ταυτόχρονα αποτελεί προσόν για σκοπούς έγκρισης των συμμετεχόντων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους στην Αρμόδια Αρχή, ως Σύμβουλοι Ασφάλειας και Υγείας και για την  παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).

2,9 & 16 Νοεμβρίου 2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Ξενοδοχείο Classic Λευκωσία
QE63

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα Πρώτου Βοπηθού στην Εργασία όπως καθορίζεται ως υποχρέωση του εργοδότη στους Περί Ασφάλειας και Υγείας (Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία) Νόμους και Κανονισμούς.

Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για παροχή φροντίδας σε πάρχοντες επαγγελματικών ατυχημάτων και γενικότερα την παροχή πρώτων βοηθειών για την υποστήριξη της ζωής συγγενών, φίλων και συνανθρώπων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς και ενεργού συμμετοχής το οποίο αποτελεί προϋπόθεση ανάληψης καθηκόντων Πρώτου Βοηθού.
8&9/06/2015
Stan O'neil
Λεμεσός
QE1516
Stan O' Neill, Managing Director at the Compliance Group and Technical Director at the European Union Pharmaceutical Services, Providing specialist consulting to the Pharmaceutical Industry and Regulatory Agencies, presents the High Importance Seminar, approved and subsidised by the Human Resourse Development Authority, HRDA, titled "Pharmaceutical Manufacture and Distribution in a Changing Environment: Potential Opportunities and Pitfalls".
11,15, 18, 23 & 25/06/2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
QE1528
Εκπαίδευση Διευθυντικών Στελεχών για την Οδική Μεταφορά Επικινδύνων κατά τη Διεθνή Συμφωνία ADR και τον κώδικα IMDG για θαλάσσιες μεταφορές. Πώς να ταξινομούνται και πώς να αναγνωρίζονται τα επικίνδυνα εμπορεύματα, πώς να επιλέγονται οι κατάλληλες συσκευασίες, τα κατάλληλα οχήματα, οι κατάλληλοι συνεργάτες και πώς να ετοιμάζονται δεόντως τα έγγραφα μεταφοράς.
Το πρόγραμμα παρουσιάζει ο Ευσέβιος Χατζηκώστας, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής ΑνΑΔ Επιπέδου 3 (E000299) και Ofqual Level 3 Award in Education and Training. Ο Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι εγκεκριμένος από το Τμήμα Οδικών Μεταφορών ως Εκπαιδευτής Πληρωμάτων Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων καθώς και ως Εκπαιδευτής Συμβούλων Ασφάλειας ADR.Ο  Ευσέβιος Χατζηκώστας είναι επίσης εγκεκριμένος πραγματογνώμονας συσκευασιών κατά IMDG.
06/04/2015, 23/04/2015, 08/04/2015,12/05/2015 & 26/05/2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
QE1527
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Συμφωνίας ADR για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα πρέπει να ορίσουν Σύμβουλο ADR γαι την Ασφαλή Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων.

Οι Σύμβουλοι ADR πρέπει να είναι εγκεκριμένοι από την Αρμόδια Αρχή (Τμήμα Οδικών Μεταφορών) και για να τύχουν έγκρισης πρέπει να τεκμηριώσουν επαγγελματική κατάρτιση με συμμετοχή τους σε κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να επιτύχουν σε εξτετάσεις που διοργαμνώνει η Αρμόδια Αρχή.
11&12/05/2015
Κυριάκος Κυνηγόπουλος
Λεμεσός
QΕ1517
Η Quintessence Enterprises Ltd πραγματοποίησε το πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας με τον Δώκτορα Κυριάκο Κυνηγόπουλο, Οινολόγο στην Burgundia Oenologie Beaunne, με θέμα "Η Οινική Ταυτότητα των οίνων της Κύπρου". Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στον ρόλο του βερελιού κατά τη διαδικασία της οινοποίησης και στη σημασία του για την παλαίωση των οίνων.
13, 18, 25/02 & 12, 19/03/2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Πάφος
QE1509
Οι Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης στις Επιχειρήσεις, ως υποχρέωση του εργοδότη, παρέχονται με ευθύνη του εργοδότη. Στην περίπτωση που ο εργοδότης αναθέτει τις εργασίες αυτές σε Εξωτερικές Υπηρεσίες (ΕΞΥΠΠ), πρέπει να εξασφαλίζεται η αναγνώρισή τους από την Αρμόδια Αρχή.
Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης είναι εσωτερικές, ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει την επάρκεια των στελεχών που διορίζει για την παροχή των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ).

12/06/2015,19/06/2015 &26/06/2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
QE1539
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: Πρώτες βοήθειες στην εργασία - Πρώτοι Βοηθοί.


Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρίσεων τα οποία αναλαμβάνουν ρόλο Πρώτου Βοηθού όπως αυτό απορρέει από την Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας και τους Κανονισμούς Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία.

Εφαρμόστε τις αρχές Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία, τις αρχές προστασίας της ζωής, αποτροπής επιδείνωσης περιστατικών υγείας και προαγωγής της ανάνηψης!
16/03, 23/03, 30/3, 03/04, 08/04/2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
QE1526
Οι Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης στις Επιχειρήσεις, ως υποχρέωση του εργοδότη, παρέχονται με ευθύνη του εργοδότη. Στην περίπτωση που ο εργοδότης αναθέτει τις εργασίες αυτές σε Εξωτερικές Υπηρεσίες (ΕΞΥΠΠ), πρέπει να εξασφαλίζεται η αναγνώρισή τους από την Αρμόδια Αρχή.
Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης είναι εσωτερικές, ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει την επάρκεια των στελεχών που διορίζει για την παροχή των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ).
17/03/2015, 24/03/2015, 31/03/2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
QE1508
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: Πρώτες βοήθειες στην εργασία - Πρώτοι Βοηθοί.

Απευθύνεται σε στελέχοι επιχειρίσεων τα οποία αναλαμβάνουν ρόλο Πρώτου Βοηθού όπως αυτό απορρέει από την Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας και τους Κανονισμούς Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία.

Εφαρμόστε τις αρχές Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία, τις αρχές προστασίας της ζωής, αποτροπής επιδείνωσης περιστατικών υγείας και προαγωγής της ανάνηψης!
24/04/2015, 29/04/2015 & 11/05/2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Πάφος
QE1538
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: Πρώτες βοήθειες στην εργασία - Πρώτοι Βοηθοί.

Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρίσεων τα οποία αναλαμβάνουν ρόλο Πρώτου Βοηθού όπως αυτό απορρέει από την Νομοθεσία περί Ασφάλειας και Υγείας και τους Κανονισμούς Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία.

Εφαρμόστε τις αρχές Πρώτων Βοηθειών στην Εργασία, τις αρχές προστασίας της ζωής, αποτροπής επιδείνωσης περιστατικών υγείας και προαγωγής της ανάνηψης!
05/05/2015 & 06/05/2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
 QE1515

Η Quintessence Enterprises Ltd παρουσιασε σεμινάριο με θέμα "Εκαίδευση Υπευθύνων Ποιότητας και Εσωτερικών Επιθεωρητών Εργαστηρίων ISO 17025". Εκπαιδευτής ήταν ο Ευσέβιος Χατζηκώστας, Χημικός, Εγκεκριμένος Εκπαιδευτής (Ofqual Level 3 Award in Education and Training) και εγκεκριμένος εκπαιδευτής ΑνΑΔ, Επίπεδο 3). Το σεμινάριο έγινε στις 05/05 & 06/05/2015 στην Εγκεκριμένη Δομή Επαγγελματικής Κατάρτισης από την ΑνΑΔ της Quintessence Entrerpises Ltd (Αρ. Πιστοποιητικού Δομής:D000328).

Το πρόγραμμα είναι εγκριμένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούσαν τα κριτήρια της ΑνΑΔ έτυχαν της σχετικής επιχορήγησης.
22 Ιανουαρίου 2015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
QE1513
28/05,04,10,24 & 29/06/20015
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Πάφος
QE1540
Οι Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης στις Επιχειρήσεις, ως υποχρέωση του εργοδότη, παρέχονται με ευθύνη του εργοδότη. Στην περίπτωση που ο εργοδότης αναθέτει τις εργασίες αυτές σε Εξωτερικές Υπηρεσίες (ΕΞΥΠΠ), πρέπει να εξασφαλίζεται η αναγνώρισή τους από την Αρμόδια Αρχή.

Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης είναι εσωτερικές, ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει την επάρκεια των στελεχών που διορίζει για την παροχή των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ).