eLearning ׀ LinkeIn ׀   facebook ׀   Twitter ׀    Scribd ׀   Eshop

Quintessence Logo

Occupational Safety and Health
Back to listing

Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας - Βλαπτικοί Παράγοντες στους Χώρους Εργασίας

Εκπαίδευση Λειτουργών Ασφάλειας - Βλαπτικοί Παράγοντες στους Χώρους Εργασίας
Η Quintessence Enterprises Ltd διοργανώνει σειρά σεμιναρίων τα οποία καλύπτουν τις θεματικές ενότητες και την ελάχιστη διάρκειά τους ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες όσων υφιστάμενων ή εν δυνάμει Λειτουργών Ασφάλειας επιθυμούν επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, καθώς επίσης, να εξασφαλίσουν έγκρισή τους από τον Αρχιεπιθεωρητή.

Σύμφωνα με τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Νόμους (Ν.89(Ι)/1096-2011), εργοδότης εργοδοτεί που πέραν των 200 προσώπων πρέπει να διορίζει Λειτουργό Ασφάλειας επί πλήρους και αποκλειστικής (με τα θέματα Α&Υ) απασχόλησης (άρθρο 10 του Νόμου).
Ο Λειτουργός Ασφάλειας είναι ο ένας ή ένας από τους οριζόμενους ως ΕΣΥΠΠ (Εδάφιο 1β του Κανονισμού 6 των Κ.Δ.Π. 173/2002).

Ο Λειτουργός Ασφάλειας πρέπει να τυγχάνει της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή και στα κριτήρια έγκρισής του ορίζεται ως απαίτηση να τεκμηριώνεται εκπαίδευση διάρκειας 130 ωρών σε συγκεκριμένα και σαφώς καθορισμένα, σε διάρκεια και σε περιεχόμενο, γνωστικά αντικείμενα.

Ως Πρόγραμμα Υβριδικής Μάθησης, (Blended Learning), περιλαμβάνει συμβατική μάθηση, η οποία παρέχεται από δύο ομιλητές και διαδικτυακή μάθηση (eLearning), η οποία παρέχεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας eQuintessence, (σύγχρονη, ασύγχρονη και κοινωνική μάθηση (Synchronous, asynchronous, social))

Στο παρόν πρόγραμμα "Εκπαίδευση Λειτουργών Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας – Βλαπτικοί Παράγοντες στους Χώρους Εργασίας" παρουσιάζονται οι ακόλουθες 6 θεματικές ενότητες διάρκειας 6 ωρών έκαστη:

1. Χημικοί και βιολογικοί παράγοντες
2. Βασικές αρχές ελέγχου της περιβαλλοντικής ρύπανσης
3. Κίνδυνοι κατά τη διακίνηση φορτίων
4. Διακίνηση προσώπων και οχημάτων
5. Αρχές Επαγγελματικής Υγείας
6. Ψυχοσωματικοί παράγοντες.

Η διαδικτυακή πλατφόρμα,στην οποία θα αποκτήσουν πρόσβαση οι συμμετέχοντες, περιλαμβάνει σε ασύγχρονη μορφή εκπαιδευτικό υλικό σε παρουσιάσεις και/ή κειμένα, ασκήσεις και οπτικοακουστικό υλικό σε μικροβίντεο και ασκήσεις.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία μέσω της πλατφόρμας eQuintessence να συζητούν και να επιλύουν ασκήσεις και προβλήματα ενώ οι εκπαιδευτές θα εποπτεύουν και θα υποστηρίζουν την εξέλιξη της συζήτησης.
 

Your comments