eLearning ׀ LinkeIn ׀   facebook ׀   Twitter ׀    Scribd ׀   Eshop

Quintessence Logo
You are here:    Homepage     Contact us

Back to News listing

Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων από ΤΕΕ

26 April 2017
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοίνωσε ότι διεξάγει ειδική εκστρατεία επιθεωρήσεων των εργοταξίων για την εφαρμογή προνοιών των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015.

Δείτε στον σύνδεσμο την ανακοίνωση του ΤΕΕ και μεταφορτώστε τον Κατάλογο Σημείων Ελέγχου βάσει του οποίου θα γίνονται οι επιθεωρήσεις καθώς επίσης και την πρόσφατη έκδοση του ΤΕΕ Ασφάλεια και Υγεία στα Κατασκευαστικά Έργα, Βασικές πρόνοιες των περί Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών Κ.Δ.Π. 410/2015. Σημειώνεται ότι οι επιθεωρήσεις έχουν ήδη αρχίσει και θα συνεχίζονται μέχρι και το Φθινόπωρο.

Οι Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 410/2015 για τα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια αναφέρουν ρητά την υποχρέωση του Κύριου του Έργου να διασφαλίζει ότι οι Ανάδοχοι του Έργου (Μελετητής, Επιβλέπων, Εργολάβος) μεριμνούν για τον ορισμό Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας, την ανάπτυξη Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).