eLearning ׀ LinkeIn ׀   facebook ׀   Twitter ׀    Scribd ׀   Eshop

Quintessence Logo
Vocational Education and Training
Financial Institutions
Occupational Safety and Health
Laboratory Operations
First Aid at Work
Transportation
Advisors and Consultants
Occupational S&H Consultants (EXYPP)
Dangerous Goods Safety Advisors (DGSA)
Management Systems' Consultants
Experts Exchange
Pharmaceutical Industry
Wine and Vine
Chemical Laboratories
Financial Institutions
Food Industry

Latest News

12 October 2016
Συμμετοχή σε εκπαίδευση και κατάρτιση στην Κύπρο σε σχέση με την Ευρώπη
Από την έκθεση " Διαχρονικές τάσεις Δεικτών...
26 August 2016
Επαγγελματικό Προσόν Διευθυντή Εργαστηρίων Δοκιμών (Υβριδική Μάθηση)
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Συμβατικής και...
14 July 2016
Εξετάσεις για απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας
Η Quintessence Enterprises Ltd, εγκεκριμένο Κέντρο Επαγγλματικής...
24 June 2016
Η εταιρεία DP World Ltd αναζητεί προσωπικό για το λιμάνι Λεμεσού
Σε αναζήτηση προσωπικού βρίσκεται η εταιρεία...
25 May 2016
European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET)
Η Quintessence Enterprises Ltd συμμετέχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα...

Upcoming Seminars

9/2/2017 - 23/3/2017
Παρασκευή Χατζηπαναγιώτου, Αριστοτέλης Ζμας, Δημήτριος Τόλης, Ευσέβιος Χατζηκώστας
QE88
16, 18 & 20 Ιανουαρίου 2017
Ευσέβιος Χατζηκώστας
QE63

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για στελέχη επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν καθήκοντα Πρώτου Βοπηθού στην Εργασία όπως καθορίζεται ως υποχρέωση του εργοδότη στους Περί Ασφάλειας και Υγείας (Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία) Νόμους και Κανονισμούς.

Το πρόγραμμα εφοδιάζει τους συμμετέχοντες με γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για παροχή φροντίδας σε πάσχοντες επαγγελματικών ατυχημάτων και γενικότερα την παροχή πρώτων βοηθειών για την υποστήριξη της ζωής συγγενών, φίλων και συνανθρώπων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος παρέχεται πιστοποιητικό επιτυχούς και ενεργού συμμετοχής το οποίο αποτελεί προϋπόθεση ανάληψης καθηκόντων Πρώτου Βοηθού.

1,8,15,22 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου 2017
Ευσέβιος Χατζηκώστας & Παναγιώτης Λοϊζιάς & Κυριάκου Κυριάκος
QE84
24/11 & 1, 8, 15, 19/12/2016
Ευσέβιος Χατζηκώστας
Λευκωσία
QE70

Σύμφωνα με τους Περί Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Νόμους και τους σχετικούς κανονισμούς (Κ.Δ.Π 173/2002), είναι υποχρέωση κάθε εργοδότη να διαθέτει Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων (§4) και να εφαρμόζει κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (§5).

Η Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικής Επικινδυνότητας στις επιχειρήσεις μπορεί να εκπονείται είτε από Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) είτε από Εξωτερικές Υπηρεσίες (ΕΞΥΠΠ).

Τα μέλη των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) πρέπει να τεκμηριώνουν ικανότητα, κατάλληλη κατάρτιση, πείρα και γνώσεις (§6, εδάφιο 5). Σε κάθε περίπτωση η Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων, σύμφωνα με το Νόμο, πρέπει να είναι "Κατάλληλη".

Στο εδάφιο 1(α) του άρθρου 6 των κανονισμών αναφέρεται ρητά ότι ο εργοδότης "πρέπει να ορίζει έναν ή περισσότερους εργοδοτούμενους για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σε αυτόν για την λήψη προληπτικών και προστατευτικών μέτρων". Στο εδάφιο 1(β) αναφέρεται ρητά ότι στις περιπτώσεις που υπάρχει διορισμένος Λειτουργός Ασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Νόμου, τότε αυτός θα είναι ο ένας ή ένας από τους ως άνω οριζόμενους ΕΣΥΠΠ. Οι ΕΣΥΠΠ πρέπει να είναι επαρκείς σε αριθμό (εδάφιο (3)) και να διαθέτουν επαρκή κατάρτιση, εμπειρία και γνώση σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας (Εδάφιο 4(α)) και θα πρέπει να είναι καταχωρημένοι ονομαστικά στο Αρχείο Α&Υ (εδάφιο 4(β)

Περαιτέρω, σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση των Κανονισμών για τα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια, τους γνωστούς πλέον ως Κ.Δ.Π. 410/2015", κάθε εργοδότης που αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών που εμπίπουν στο πεδίο εφαρμογής των κανονισμών για τα Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια, μεριμνά ώστε, ( §15) τα πρόσωπα που ορίζει ως Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ) (ως ορίζεται στους Κανονισμούς περί Διαχείρισης Θεμάτων Α&Υ (Κ.Δ.Π. 173/2002), πρέπει (α) να έχουν επαρκείς γνώσεις και πείρα στην Α&Υ, (β) να συνεργάζονται με τον Συντονιστή Εκτέλεσης και (γ) να συμβουλεύουν τον εργοδότη τους για σκοπούς εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων που καθορίζονται στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας και συμμόρφωσής τους με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα θέματα Α&Υ στην εργασία". Τα ονόματα των προσώπων που ορίζονται ως ΕΣΥΠΠ πρέπει να είναι αναρτημένα σε χώρο προσιτό και εμφανή στο εργοτάξιο (§15 (3)).

Το Σεμινάριο "Εκπαίδευση ΕΣΥΠΠ (Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και πρόληψης)" είναι σαφώς επικεντρωμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων για να τις καταστήσουν ικανές να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Υγείας και να εκπονήσουν τη Μελέτη Εκτίμησης Κινδύνων μέσω δικών τους Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣΥΠΠ)

Η εμπλοκή των Εσωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης στην εκπόνηση και εφαρμογή της Μελέτης Εκτίμησης Κινδύνων, ιδιαίτερα με τον συντονισμό τους και τη συνεργασία τους με τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης, διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη προαγωγή των θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στις Επιχειρήσεις και την ανάδειξη του εγγενούς οφέλους που εμπερικλείει.

ERASMUS + Programs

 .

 


 Trends in Drug Research
  32nd Cyprus – Noordwijkerhout - Camerino Symposium
  May 18-22, 2014, Limassol, Cyprus
Upcoming Conference Site
 2014
Previews Conference Site
 2011